GKS.co

سامانه یکپارچه مجوزها

معرفی : سامانه یکپارچه مجوزها زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در راستای رفع مشکلات مرتبط با صدور و استفاده از مجوزهای تجارت خارجی، راه اندازی شد. این سامانه سعی در کاهش یا حذف موارد زیر را دارد: • جعل یا مخدوش نمودن مجوزها • تشخیص انسانی لزوم یا عدم لزوم مجوز • […]

اینکوترمز 2020

اینکوترمز اینکوترمز یا اصطلاحات تجاری بین‌المللی (International Commercial Terms) شامل مجموعه‌ی از پیش تعریف شده‌ای از اصطلاحات تجاری است که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی در رابطه با قوانین تجاری بین‌المللی منتشر می‌شود. از این اصطلاحات به شکل گسترده در تراکنش‌ها و معاملات تجارت بین‌المللی استفاده شده و استفاده از آنها توسط نمایندگان تجاری، دادگاه‌ها، و […]

آموزش ترخیص کالا

ترخیص کالا مراحل ترخیص کالا از گمرک ترخیص کالا یکی از مهم ترین مراحل تجارت جهت وارد کردن کالا و به منظور ارائه کالاها و اجناس به گمرک و آزادسازی آنها از طرف وارد کننده یا صادر کننده می باشد. زیرا در صورت عدم ترخیص کالا جنبه قانونی پیدا کرده و از حالت قاچاق خارج […]