اعضای هیئت مدیره

دکتر مرضیه اعتمادنیا

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

دکتر مرضیه اعتمادنیا

* دکترای روانشناسی عمومی
* فوق لیسانس روانشناسی بالینی
* دانشجوی رشته DBA
* مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت گسیل کالای شرق
* نایب رئیس هیات مدیره شرکت پلاست و فوم نامی درخشان
* مسئول فنی روانشناسی کلینیک الیتا

دکتر مجتبی اعتمادنیا

رئیس دایره حقوقی

دکتر مجتبی اعتمادنیا

* وکیل پایه یک دادگستری تهران
* عضو سابق هیات مدیره شرکت گسیل کالای شرق
* رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی بین المللی اعتماد دیرینه
* نایب رئیس کمیسیون کارآفرینی کانون وکلای مرکز
* فوق لیسانس حقوق بین الملل

اقای مصطفی اعتمادنیا

نایب رئیس هیات مدیره

آقای مصطفی اعتمادنیا

* مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت گسیل کالای شرق از 1378 تا 1399
* نایب رئیس هیات مدیره شرکت گسیل کالای شرق از سال 1400
* فوق لیسانس حسابداری
* مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی اعتماد دیرینه
* مدرس دانشگاه

آقای رضا جلیل فر

عضو هیات مدیره

آقای رضا جلیل فر

* عضو هیات مدیره شرکت گسیل کالای شرق

آقای احسان نوش آبادی

مدیر بازرگانی

آقای احسان نوش آبادی

* مدیر بازرگانی شرکت گسیل کالای شرق

دیدگاه‌ها